Proces & Applicatie Ondersteuning

admin

Proces & Applicatie Ondersteuning

Doel van de functie

Het waarborgen van een juiste, tijdige en volledige ondersteuning aan eindgebruikers ten aanzien van de primaire bedrijfsapplicaties en bewerkstelligen dat applicaties een goede ondersteuning blijven bieden aan (business-) specifieke pakketten en bedrijfsprocessen en eveneens goed blijven aansluiten op eisen/wensen van gebruikers.

Probleembeheer

• Juist, tijdig en volledig oplossen van zowel 1ste, als 2e lijn applicatieproblemen;
• Juist, tijdig en volledig beheren van applicatie data en datakwaliteit zodat gebruikers hun werk juist, tijdig en volledig adequaat kunnen uitvoeren;
• Het dagelijks uitvoeren van incidentele queries/acties om relevante informatie uit databases of andere informatiebronnen te halen;
• Tijdig en volledig escaleren van (kritieke) problemen naar procesverantwoordelijke als er geen oplossing geboden kan worden en deze juist, tijdig en volledig adviseren over het probleem.

Wijzigingsbeheer

• Op basis van incidenten, het bugtracking systeem of gebruikersforms tijdig verzamelen en beoordelen (op toepasbaarheid) en indien van toepassing het maken van verandering- en wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de applicaties;
• Planmatig onderhoud aan nieuwe versies/modules verzorgen;
• Configureren en (laten) testen van nieuwe versies/modules van applicaties;
• Zorgdragen voor het juist, tijdig en volledig dooplopen van onder andere OTAP procedures conform voorgeschreven ITIL instructies en soortgelijke richtlijnen;
• Tijdig en volledig database aanpassingen initiëren, zodat wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.

Applicatiebeheer

• Analyseren en adviseren over mogelijkheden tot optimalisatie van applicaties en mede zorgdragen voor de realisatie;
• Plegen van structureel overleg met diverse gebruikersgroepen ten einde inzicht te verkrijgen in de gewenste situatie en problemen/knelpunten;
• Ondersteuning bij het toetsen van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot applicaties op geschiktheid/toepasbaarheid;
• Verwerven van inzicht in wijzigingen voor (business-) specifieke pakketten en bedrijfsprocessen en bepalen van de consequenties voor geautomatiseerde ondersteuning van deze pakketten en processen;
• Inventariseren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van applicaties en het toetsen van deze nieuwe ontwikkelingen op geschiktheid/toepasbaarheid;
• Mede adviseren van diverse gebruikersgroepen t.a.v. vernieuwing/aanpassing;
• Ondersteuning geven bij het vervaardigen van nieuwe applicaties/modules en nieuwe releases.

Procesondersteuning

• Zorgen voor het juist, tijdig en volledig uitvoeren van diverse (batch)verwerkingen Structureel monitoren en controleren van (semi) automatische processen op kwaliteit en performance aldan niet in samenwerking met afdeling KCO;
• Ondersteuning geven bij escalatie van eventuele problemen met processen;
• Beheert applicaties qua inhoudelijke aspecten in samenspraak met de diverse gebruikersgroepen;
• Ondersteunt en adviseert diverse gebruikersgroepen met betrekking tot de processen binnen de applicaties aldan niet in samenwerking met afdeling KCO.

Functiecriteria

MBO Bedrijfsinformatie met HBO werk- en denkniveau, en basis ICT-beheer.
• Tevens beschik je over de volgende competenties:
• Restultaatgericht
• Klantgericht
• Integriteit
• Eigenaarschap/ betrokkenheid

Bedrijfsprofiel

Het is prettig werken bij onze opdrachtgever dankzij een snel groeiende, platte en dynamische organisatie. Onze bedrijfscultuur is informeel, professioneel open en jong. Alle 80 medewerkers hebben respect en ‘afspraak is afspraak’ hoog in het vaandel staan. Ons deurwaarderskantoor hecht grote waarde aan het zorgvuldig afwegen van diverse belangen. Wij bieden interne opleidingsmogelijkheden, een marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.